Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TIẾP DÂN NGÀY 10/12/2010
14/12/2010  00:00 2.224 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2634

Tổng lượng truy cập: 45.813.143

Phiên bản đang chạy thử nghiệm