Thứ 3, Ngày 24/09/2019 -

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TIẾP DÂN NGÀY 10/12/2010
14/12/2010  00:00 1.497 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 914

Tổng lượng truy cập: 44.836.705

Phiên bản đang chạy thử nghiệm