Thứ 7, Ngày 11/04/2020 -

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TIẾP DÂN NGÀY 10/12/2010
14/12/2010  00:00 1.789 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1878

Tổng lượng truy cập: 45.219.461

Phiên bản đang chạy thử nghiệm