Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TIẾP DÂN NGÀY 10/12/2010
14/12/2010  00:00 3.085 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3391

Tổng lượng truy cập: 49.745.491

Phiên bản đang chạy thử nghiệm