Thứ hai, Ngày 30/03/2020 -

THÔNG BÁO KẾT LUẬN TIẾP DÂN NGÀY 10/12/2010
14/12/2010  00:00 1.771 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2416

Tổng lượng truy cập: 45.193.577

Phiên bản đang chạy thử nghiệm