Thứ hai, Ngày 16/12/2019 -

THÔNG BÁO SỐ TIẾP CÔNG DÂN NGÀY 01/12/2010
01/12/2010  00:00 1.540 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1807

Tổng lượng truy cập: 44.986.726

Phiên bản đang chạy thử nghiệm