Thứ sáu, Ngày 03/07/2020 -

THÔNG BÁO NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN NGÀY 10/10/2010
04/10/2010  00:00 1.710 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1361

Tổng lượng truy cập: 45.406.281

Phiên bản đang chạy thử nghiệm