Thứ sáu, Ngày 03/04/2020 -

THÔNG BÁO NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN NGÀY 10/10/2010
04/10/2010  00:00 1.532 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2171

Tổng lượng truy cập: 45.207.671

Phiên bản đang chạy thử nghiệm