Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

THÔNG BÁO NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN NGÀY 10/10/2010
04/10/2010  00:00 4.263 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 664

Tổng lượng truy cập: 49.784.657

Phiên bản đang chạy thử nghiệm