Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

THÔNG BÁO 140 /TB-UBND, NGÀY 24/8/2010
24/08/2010  00:00 2.255 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10244

Tổng lượng truy cập: 49.751.476

Phiên bản đang chạy thử nghiệm