Thứ 4, Ngày 22/05/2019 -

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tại cuộc họp gia ban quý II
12/07/2010  00:00 438 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Chuyện về nước ở Kon Tum

Đang truy cập: 3852

Tổng lượng truy cập: 44.682.702

Phiên bản đang chạy thử nghiệm