Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND thành phố Kon Tum( mục thông tin cần biết)
11/01/2019  00:00 400 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70323

Tổng lượng truy cập: 46.997.640

Phiên bản đang chạy thử nghiệm