Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Tài liệu bổ sung kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 7 khóa XI( mục thông tin cần biết)
18/12/2018  00:00 439 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102710

Tổng lượng truy cập: 47.025.444

Phiên bản đang chạy thử nghiệm