Thứ hai, Ngày 23/05/2022 -

Tài liệu bổ sung kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 7 khóa XI( mục thông tin cần biết)
18/12/2018  00:00 551 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 13189

Tổng lượng truy cập: 49.492.251

Phiên bản đang chạy thử nghiệm