Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố tháng 12 năm 2018
10/12/2018  00:00 555 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2515

Tổng lượng truy cập: 49.778.016

Phiên bản đang chạy thử nghiệm