Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

Hồ sơ, tài liệu phiên họp UBND thành phố Kon Tum tháng 11 năm 2018( mục thông tin cần biết)
04/12/2018  00:00 546 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 9259

Tổng lượng truy cập: 49.479.954

Phiên bản đang chạy thử nghiệm