Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố tháng 11 năm 2018
13/11/2018  00:00 473 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3502

Tổng lượng truy cập: 47.335.161

Phiên bản đang chạy thử nghiệm