Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Chương trình công tác trọng tâm của UBND thành phố tháng 11 năm 2018
13/11/2018  00:00 561 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1517

Tổng lượng truy cập: 49.760.781

Phiên bản đang chạy thử nghiệm