Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với Ông A Gưi, Bà Y Hin
13/09/2018  00:00 492 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83335

Tổng lượng truy cập: 47.316.185

Phiên bản đang chạy thử nghiệm