Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với Ông A Gưi, Bà Y Hin
13/09/2018  00:00 4.740 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6570

Tổng lượng truy cập: 49.740.796

Phiên bản đang chạy thử nghiệm