Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Tài liệu phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 08/2018
29/08/2018  00:00 716 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10150

Tổng lượng truy cập: 49.743.487

Phiên bản đang chạy thử nghiệm