Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/04/2018  00:00 717 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2407

Tổng lượng truy cập: 49.777.910

Phiên bản đang chạy thử nghiệm