Thứ sáu, Ngày 20/05/2022 -

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/04/2018  00:00 705 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 11719

Tổng lượng truy cập: 49.471.847

Phiên bản đang chạy thử nghiệm