Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/04/2018  00:00 569 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102629

Tổng lượng truy cập: 47.025.372

Phiên bản đang chạy thử nghiệm