Thứ 7, Ngày 24/09/2022 -

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/04/2018  00:00 752 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 1159

Tổng lượng truy cập: 50.332.957

Phiên bản đang chạy thử nghiệm