Thứ 4, Ngày 02/12/2020 -

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/04/2018  00:00 397 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm