Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu họp đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhà nước năm 2017
19/03/2018  00:00 671 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5153

Tổng lượng truy cập: 49.772.454

Phiên bản đang chạy thử nghiệm