Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Tài liệu họp đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhà nước năm 2017
19/03/2018  00:00 593 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 87991

Tổng lượng truy cập: 47.320.481

Phiên bản đang chạy thử nghiệm