Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại TP. Kon Tum năm 2018
06/02/2018  00:00 515 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70388

Tổng lượng truy cập: 46.997.703

Phiên bản đang chạy thử nghiệm