Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Dự thảo Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại TP. Kon Tum năm 2018
06/02/2018  00:00 4.800 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10171

Tổng lượng truy cập: 49.440.458

Phiên bản đang chạy thử nghiệm