Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Kon Tum
12/01/2018  00:00 4.998 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7663

Tổng lượng truy cập: 49.782.744

Phiên bản đang chạy thử nghiệm