Thứ sáu, Ngày 09/12/2022 -

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Kon Tum
12/01/2018  00:00 5.088 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 10602

Tổng lượng truy cập: 50.887.076

Phiên bản đang chạy thử nghiệm