Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Thông báo thu hồi đất để thưc hiện dư án Kho dư trữ Kon Tum 2
20/12/2017  00:00 1.031 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70545

Tổng lượng truy cập: 46.997.853

Phiên bản đang chạy thử nghiệm