Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Thông báo thu hồi đất để thưc hiện dư án Kho dư trữ Kon Tum 2
20/12/2017  00:00 760 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1951

Tổng lượng truy cập: 45.838.239

Phiên bản đang chạy thử nghiệm