Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo thu hồi đất để thưc hiện dư án Kho dư trữ Kon Tum 2
20/12/2017  00:00 1.298 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1618

Tổng lượng truy cập: 49.744.612

Phiên bản đang chạy thử nghiệm