Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Thông báo thu hồi đất để thưc hiện dư án Kho dư trữ Kon Tum 2
20/12/2017  00:00 1.297 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm