Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Khóa XI
17/12/2017  00:00 914 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4686

Tổng lượng truy cập: 49.771.997

Phiên bản đang chạy thử nghiệm