Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Kon Tum năm 2018
21/11/2017  00:00 772 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4700

Tổng lượng truy cập: 49.772.011

Phiên bản đang chạy thử nghiệm