Thứ 4, Ngày 02/12/2020 -

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Kon Tum năm 2018
21/11/2017  00:00 441 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2894

Tổng lượng truy cập: 45.818.155

Phiên bản đang chạy thử nghiệm