Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Hướng dẫn các tiêu chí nông thôn mới
06/09/2017  00:00 813 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7154

Tổng lượng truy cập: 49.782.269

Phiên bản đang chạy thử nghiệm