Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 8/2017 (cập nhật 16h40, 31/8/2017)
31/08/2017  00:00 663 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69475

Tổng lượng truy cập: 46.996.915

Phiên bản đang chạy thử nghiệm