Thứ 3, Ngày 18/01/2022 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 8/2017 (cập nhật 16h40, 31/8/2017)
31/08/2017  00:00 684 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 486

Tổng lượng truy cập: 47.251.640

Phiên bản đang chạy thử nghiệm