Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 8/2017 (cập nhật 16h40, 31/8/2017)
31/08/2017  00:00 776 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7329

Tổng lượng truy cập: 49.782.427

Phiên bản đang chạy thử nghiệm