Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân (Bổ sung)
09/08/2017  00:00 515 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70658

Tổng lượng truy cập: 46.997.962

Phiên bản đang chạy thử nghiệm