Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân (Bổ sung)
09/08/2017  00:00 624 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7432

Tổng lượng truy cập: 49.782.529

Phiên bản đang chạy thử nghiệm