Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 7/2017
04/08/2017  00:00 698 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 8800

Tổng lượng truy cập: 49.479.526

Phiên bản đang chạy thử nghiệm