Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2018
22/07/2017  00:00 738 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2322

Tổng lượng truy cập: 49.777.827

Phiên bản đang chạy thử nghiệm