Thứ sáu, Ngày 20/05/2022 -

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2018
22/07/2017  00:00 720 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10901

Tổng lượng truy cập: 49.471.057

Phiên bản đang chạy thử nghiệm