Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2018
22/07/2017  00:00 446 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1238

Tổng lượng truy cập: 45.837.603

Phiên bản đang chạy thử nghiệm