Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2018
22/07/2017  00:00 603 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102334

Tổng lượng truy cập: 47.025.100

Phiên bản đang chạy thử nghiệm