Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban ATGT thành phố Kon Tum
14/07/2017  00:00 4.849 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4840

Tổng lượng truy cập: 49.447.535

Phiên bản đang chạy thử nghiệm