Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Ban ATGT thành phố Kon Tum
14/07/2017  00:00 620 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4997

Tổng lượng truy cập: 47.336.582

Phiên bản đang chạy thử nghiệm