Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 5/2017 (cập nhật 16h20, ngày 06/6/2017)
06/06/2017  00:00 4.859 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1425

Tổng lượng truy cập: 49.760.689

Phiên bản đang chạy thử nghiệm