Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Tài liệu họp UBND TP định kỳ tháng 5/2017 (cập nhật 16h20, ngày 06/6/2017)
06/06/2017  00:00 620 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3430

Tổng lượng truy cập: 47.335.095

Phiên bản đang chạy thử nghiệm