Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Kon Tum năm 2017
16/05/2017  00:00 4.833 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1169

Tổng lượng truy cập: 49.744.197

Phiên bản đang chạy thử nghiệm