Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Tài liệu họp UBND thành phố định kỳ tháng 4/2017 (cập nhật 16h30, 05/5/2017)
05/05/2017  00:00 686 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 87874

Tổng lượng truy cập: 47.320.370

Phiên bản đang chạy thử nghiệm