Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu họp UBND thành phố định kỳ tháng 4/2017 (cập nhật 16h30, 05/5/2017)
05/05/2017  00:00 4.951 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4767

Tổng lượng truy cập: 49.772.076

Phiên bản đang chạy thử nghiệm