Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Thông tư hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn
24/04/2017  00:00 615 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 11453

Tổng lượng truy cập: 49.441.104

Phiên bản đang chạy thử nghiệm