Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Tài liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07/04/2017  00:00 743 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83128

Tổng lượng truy cập: 47.315.996

Phiên bản đang chạy thử nghiệm