Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017
14/03/2017  00:00 690 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4358

Tổng lượng truy cập: 49.447.070

Phiên bản đang chạy thử nghiệm