Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Dự thảo Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Kon Tum (khóa XI)
02/12/2016  00:00 4.910 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4668

Tổng lượng truy cập: 49.447.368

Phiên bản đang chạy thử nghiệm