Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Danh sách khen thưởng tập thể và cá nhân trong thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố năm 2016
19/10/2016  00:00 676 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1049

Tổng lượng truy cập: 49.760.352

Phiên bản đang chạy thử nghiệm