Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Dự thảo Đề án nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
24/05/2016  00:00 664 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3403

Tổng lượng truy cập: 47.335.070

Phiên bản đang chạy thử nghiệm