Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thành phố Kon Tum
12/04/2016  00:00 803 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2713

Tổng lượng truy cập: 49.778.204

Phiên bản đang chạy thử nghiệm