Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không còn hoạt động trên địa bàn thành phố Kon Tum
12/04/2016  00:00 683 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102342

Tổng lượng truy cập: 47.025.108

Phiên bản đang chạy thử nghiệm