Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Đăng ký danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2016
04/04/2016  00:00 879 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1515

Tổng lượng truy cập: 49.502.293

Phiên bản đang chạy thử nghiệm