Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tăng cường công tác phòng chống cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố
14/03/2016  00:00 727 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5362

Tổng lượng truy cập: 49.772.659

Phiên bản đang chạy thử nghiệm