Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020
11/03/2016  00:00 1.131 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6909

Tổng lượng truy cập: 49.497.817

Phiên bản đang chạy thử nghiệm