Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 - 2020
11/03/2016  00:00 879 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1867

Tổng lượng truy cập: 45.838.167

Phiên bản đang chạy thử nghiệm