Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Tài liệu họp UBND thành phố thường kỳ tháng 02/2016 (08h00, ngày 04/3/2016)
01/03/2016  00:00 1.060 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70398

Tổng lượng truy cập: 46.997.711

Phiên bản đang chạy thử nghiệm