Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Tài liệu họp UBND thành phố thường kỳ tháng 02/2016 (08h00, ngày 04/3/2016)
01/03/2016  00:00 5.323 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10208

Tổng lượng truy cập: 49.440.480

Phiên bản đang chạy thử nghiệm