Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Tài liệu về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.
25/02/2016  00:00 4.969 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2177

Tổng lượng truy cập: 49.777.684

Phiên bản đang chạy thử nghiệm